L-Nest

22-05-2012

Lowell – roepnaam Django

Lyall – roepnaam Parker

Llyam – roepnaam Casey

Lillith – roepnaam Kylie

Llaccee – roepnaam Savanna

Lleary – roepnaam Loyd

Ouders: Jilli/Ann can´t fight the Moonlight X Izett can’t fight the Moonlight